பிட் காயின் என்றால் என்ன? What is CRYPTO CURRENCY, BITCOIN & BLOCK CHAIN | Simple Explanation TamilPi is a free digital currency that can be mined on a mobile phone. There is currently no value for this and may not have a value for a long time. However it is an …

30 Comments

  1. Really hattsoff to you sir…yu explained so well… I saw many videos about bit coin in telugu and hindhi but I couldn't understand well.. yours was very good explanation and I'm clear now… Thank you so much sir

  2. இலவசமாக கிரிப்டோ கரன்சியை எப்படி பெறுவது என்று கடைசியில் சொல்வதாக சொன்னீர்கள் ஆனால் கடைசிவரை சொல்லவே இல்லை

  3. Uncle ur explanations are awesome 🥰pls update more about digital currency & share ur value points for future investments about anything it will helpfull for Indians who's struggling in life to pay their debts

  4. பிட் காயின் வாங்கி வைப்பது பாதுகாப்பா? அல்லது வேறு புதிய கரன்சியை வாங்கலாமா? எந்தெந்த கரன்சியில் முதலீடு செய்வது சிறந்தது என்று உங்களுக்கு தெரிந்தால் கூறவும்.
    மேலும், சிலர் வல்லுநர்கள் இது மாயை, மீண்டும் பிட் காயின் போன்ற கிரிப்டோ கரன்சி 0 மதிப்புக்கு வந்துவிடும் என்கிறார்களே அது பற்றிய உங்களது பதில் என்ன?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


− 2 = 3